عکس هایی از زیبا ترین دختر کشور ایتالیا سال 2012
به گزارش
ایران ناز تانیا بامباچی در رقابتهای دختر شایسته ایتالیا به رتبه نخست دست یافت و عنوان دختر شایسته ایتالیادر سال 2012 را از آن خود کرد.

تانیا بامباچی 21 ساله و دارای قدی معادل 1.80 متر است. وی در رقابت های سال قبل دختر شایسته ایتالیا جزء فینالیستهای این رقابت ها بود.