تره و جعفری :هرکدام به مقدار مساوی
لوبیا سفید یا چشم بلبلی: 1 لیوان پخته شده
نعنا خشک و نمک و ابغوره و رب و کمی زعفرون:به میزان نیاز
پیاز :یه عدد
برنج اش (کوتاه دانه- بلغور): هردو مساوی