واردات انواع قطعات خودرو به کشور در دو ماهه نخست سال جاری حدود 50 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافت.

طرح از فیروزه مظفری