آگهی استخدام یک شرکت مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر فنی امتیاز آور خود - استان فارس{ آخرین مهلت : 15 مرداد 1391 }

یک شرکت مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر فنی امتیاز آور خود نیاز به یک نفر با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته عمران با حداقل 10 سال سابقه کار ،بازنشسته یا عضو هیات علمی دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر خصوص این آگهی از طریق شماره تلفن زیر اقدام فرمایید:
تلفن:07116262878