یک شرکت کانادایی با تولید بزرگ‌ترین کیک بستنی جهان رکورد کتاب جهانی گینس را از آن خود کرد.


برنامه‌ریزی برای آماده‌کردن بزرگ‌ترین کیک بستنی جهان در حدود یک سال طول کشید و 100 تن از کارکنان این شرکت با همکاری یکدیگر این رکورد را به دست آوردند.