شبهایی که من هیچ درسی ندارم:
1:مصاحبه با رییس مدیریت منابع خاکی وآابی کشور
2:برنامه ترک اعتیاد
3:هزارمین بار پخش لورل وهاردی

اما............
شبهایی که من امتحان دارم:
1:پخش برترین فیلمهای جشنواره اسکار
2:پخش فیلمهای برتر تاریخ سینمای ایران وجهان
3:پخش فوتبال های هیجان انگیز
4:پخش بهترین مستندهای جهان

5:برنامه ی نودPARSIANFORUM.COM