مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم به تماشای فیلم دهلیز نشست. بهروز شعیبی، کارگردان این فیلم، مهتاب کرامتی و محمود رضوی از جمله کسانی بودند که در این اکران خصوصی حضور داشتند.  
parsianforum
عکس مهتاب کرامتی

parsianforum