ادله‌ای که در مورد مسائل داوری آورده‌اند کاملا غلط است و حالا دیگر حتی خواجه‌حافظ شیرازی هم می‌داند که اینها بهانه‌های دوستان برای شکست‌های‌شان می‌باشد.   در خصوص مسئله دوپینگ هم که پاک بودن بازیکنان استقلال به اثبات رسید باید بگوییم که اگر برحقیقت داشتن این مسئله یقین داشتید چه طور اقدام به جذب یکی از آن بازیکنان مدنظر کردید که در حال حاضر در تیم شما توپ می‌زند!؟