براساس این گزارش، عمل جراحی زیبایی در مردان اماراتی طی سال گذشته میلادی بیش از 200 درصد افزایش یافته است در حالی که عمل زیبایی در زنان اماراتی طی سال گذشته بیش از 102 درصد نسبت به سال 2011 میلادی افزایش داشته است.

هم چنین طی سال گذشته بیش از 7000 هزار مرد از اتباع دیگر کشورهای جهان نیز تحت عمل جراحی زیبایی قرار گرفتند.