سامانه 137 ناحیه 2 منطقه یک به 95 درصد از پیامهای مردمی در شش ماهه اول سال جاری رسیدگی کرده است.  
 
  به گزارش   مطلق رئیس واحد 137 ناحیه 2 گفت: 7 هزار و 500 پیام شهروندی در شش ماه اول  سال جاری، این سامانه دریافت کرده است که از این میان 95 درصد از پیامها رسیدگی شده و بقیه آن در دست اقدام است.
 
 مطلق خاطر نشان کرد: بیشترین پیامهای رسیده به سامانه 137 شامل موضوعات جمع آوری و نصب سطل زباله، بوستانها و فضای سبز، نظافت و پاکسازی معابرف ساخت و ساز، جمع آوری زباله  ضایعات  آسفالت و سد معبر است.
 
 مطلق عنوان کرد: در میان ده نواحی منطقه یک، ناحیه 2  به توجه به وسعت این ناحیه دارای بیشترین پیام از سوی شهروندان است.
 
 امید است سامانه 137 بتواند در خدمات رسانی و ایفای نقش خود در مدیریت شهری بهترین گزینه را عمل نمایند.