تحقیقات روانشناسان نشان می دهد سن گرایش به سیگار در بین نوجوانان و جوانان به یازده سال کاهش یافته است.
parsianforum   شفیق پور، روان شناس در گفتگو با در مورد گرایش نوجوانان و جوانان به سیگار گفت: این ناهنجاری در سالهای اخیر با افزایش روبرو بوده و میانگین سن آن در بین نوجوانان به یازده سال رسیده است.
وی افزود: از عوامل اصلی که می توانند باعث گرایش جوانان و نوجوانان به این ناهنجاری شوند، می توان به مواردی از جمله: نوجوان با کشیدن سیگار می خواهد خود را بزرگ و تأثیر گذار نشان دهد، وضع نابسامان خانواده و سردرگمی نوجوان و جوان در خانواده به دلیل مشکلات و اعتماد به نفس کم که مهارت نه گفتن در جوان و نوجوان را از بین می برد، اشاره کرد.
شفیق پور ادامه داد: برای پیشگیری و کنترل این موضوع سازمان جهانی بهداشت به آموزش سه عامل، مهارت کنترل استرس و اضطراب، افزایش اعتماد به نفس و مهارت حل مسئله به نوجوانان و جوانان تأکید کرده است و از دیگر راه های پیشگیری آموزش در مدارس است که در کشورهایی مانند مالزی با این روش در چند سال اخیر باعث کاهش این موضوع بوده اند و مراجعه به روانشناس را هم از عوامل کنترل و جلوگیری آن دانست.
وی خاطرنشان کرد: که خانواده ها با فرزندان خود به صحبت و گفتگو بپردازند و از دوستی فرزندانشان با افراد سیگاری جلوگیری کنند و آن ها را با خانه های سلامت و مراکز آموزشی آشنا کنند تا به این ناهنجاری دچار نشوند.