یکی از سرفصل‌های سند راهبردی توسعه فناوری نانو(موسوم به سند راهبرد آینده و مصوب هیئت دولت)، ترویج و فرهنگ‌سازی است. این سرفصل به ترویج و اطلاع رسانی عمومی در مورد علم، فناوری و صنعت نانو توجه دارد.   از اینرو مخاطبان برنامه‌های این کارگروه را طیف وسیعی از مردم، چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان عضوی از چرخه تولید علم، فناوری و صنعت، تشکیل می‌دهند. به صورت کلی می‌توان این مخاطبان را به چهار دسته تقسیم نمود:
1-دانش آموزان و دبیران 2- دانشجویان 3- مدیران 4- عموم مردم
بر اساس سند راهبردی، موضوع برنامه‌های کارگروه به سه دسته تقسیم می‌شود:
1- آموزش دانشگاهی و پیش از دانشگاه 2-تشویق مروجین 3- اطلاع رسانی
ستاد توسعه فناوری نانو از اواخر سال 1386 علاوه بر ارسال محتواهای آموزشی کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی فناوری نانو ویژه دانشجویان، دبیران و دانش آموزان، مبالغی را مطابق با آیین نامه حمایت  از اینگونه رویدادها به عنوان حمایت تشویقی به برگزار کنندگان پرداخت می‌کند. گزارش پیش رو که به درخواست کارگروه ترویج، فرهنگ سازی و آموزش عمومی ستاد توسعه فناوری نانو توسط "شرکت نانو فن آوران مهر اندیش" تهیه گردیده است، به بررسی کلیات حمایت‌های تشویقی از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو در سال 1391 می‌پردازد. این گزارش جوانب مختلف حمایت‌های صورت پذیرفته از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو در سال 1391 را به صورت کلی مد نظر داشته است و گزارش‌های تفصیلی حمایت‌های تشویقی به تفکیک نهادهای ترویجی و مدرسان و همچنین گزارش استانی حمایت‌ها در بسته‌های جداگانه ارائه خواهند شد. گزارش پیش رو از شش بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مقایسه آماری تعداد رویدادهای آموزشی – ترویجی و نفرات آموزش دیده از سال 1386 تا سال 1391 پرداخته خواهد شد. بخش دوم به بررسی مراحل پرداخت حمایت‌های تشویقی از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی در سال 1391 اختصاص دارد. در بخش سوم رویدادهای آموزشی – ترویجی سال 1391 ارائه می‌گردد. بخش‌های چهارم، پنجم و ششم هم به ترتیب به بررسی حمایت‌های پرداخت شده به تفکیک استان‌ها، مدرسان و نهادهای برگزار کننده می‌پردازد. امید است که آمار و اطلاعات این گزارش بتواند مورد استفاده تمامی فعالان در عرصه ترویج و آموزش فناوری نانو به ویژه نهادهای ترویجی، مدرسان و همچنین تمامی استان‌های کشور قرار گیرد و با استناد به آمار ارائه شده در سال 1391 بتوان برنامه ریزی دقیق‌تری برای فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در سال جدید داشت. نظر به اینکه این گزارش اولین گزارشی است که در این زمینه تهیه می‌گردد، مطمئناً با کاستی‌هایی روبرو خواهد بود؛ از تمامی عزیزان و صاحب نظران تقاضا می‌گردد که ما را از نظرات، پیشنهادات و تحلیل‌های سازنده خود بهره‌مند سازند.
parsianforum