رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو کشور از خروج نسبی بازار خودرو از رکود خبر داد. حسن زمانی افشار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هفته گذشته رکود در بازار خودرو کاهش یافته و معامله این محصولات در حد قابل توجهی در مقایسه با هفته قبل از آن افزایش یافت. وی با بیان این که در این هفته تمام خریداران مصرف کنندگان واقعی بودند که خودرو را نه به عنوان کالای سرمایه ای که برای استفاده خریداری کردند، خاطرنشان کرد: البته در هفته گذشته علی رغم خروج نسبی بازار از رکود هیچگونه افزایشی در قیمت خودروهای داخلی و وارداتی رخ نداد.