پژوهشگران علوم پزشکی در کالج دارتمورث کشور آمریکا می گویند موفق به کشف محل تخیل و تفکر خلاقانه در مغز شدند. آنان عنوان کردند بخشی از مغز را که به انسان اجازه تخیل و تفکر خلاقانه می دهد، کشف کردند.  
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، دانشمندان می گویند: توانایی خلق هنر، ساخت ابزار و تفکر خلاقانه در یک شبکه عصبی قرار دارد که در منطقه وسیعی از مغز گسترش یافته است.
محققان این شبکه عصبی را به عنوان مرکز فعالیت ذهنی توصیف می کنند که به کمک آن انسان می تواند تصاویر، افکار و نظریه های جدید را کنترل نماید.
در این تحقیق، از ۱۵ داوطلب خواسته شد تا اشکال انتزاعی بصری، مانند یک زنبور عسل با سر گاو را تصور کرده و به صورت ذهنی آنها را به اجزای مختلف تقسیم کنند. سپس با استفاده از اسکن MRI، دانشمندان فعالیت مغزی هر یک از شرکت کنندگان را اندازه گیری کردند.
آن ها دریافتند شبکه های قشری و زیرقشری بخش بزرگی از مغز به داوطلبان اجازه می دهد تصاویر را در ذهن خود دستکاری کنند.
به گفته محققان این یافته جدید، منجر به درک دقیق تر سازمان دهی مغز شده و خصوصیاتی که سبب تفکر خلاقانه و آزادانه در انسان می شود را کشف می کند.
همچنین این یافته جدید می تواند به دانشمندان برای تولید یک فرآیند خلاق مشابه در هوش مصنوعی کمک کند و فرآیندهای خلاقانه برای روبات ها و ماشین ها را به وجود آورد.
این یافته جدید در مجموعه مقالات (Proceedings of the National Academy of Sciences) به چاپ رسیده است.