یادتان هست که موضوع‌های تخته‌سیاه پیشنهاد‌هایی است به شما که نمی‌دانید چه آثاری بیافرینید. اما شما در انتخاب هر موضوعی برای نوشتن، عکس گرفتن یا تصویرگری کردن کاملاً آزادید.
البته این را هم یادتان می‌آوریم که در پایان فصل کسانی که در طرح تخته‌سیاه فعال بوده‌اند، یک جلد کتاب با امضای نویسنده دریافت خواهند کرد.
* * *
موضوع شعر: برگ دلش هوای پاییز کرده
موضوع عکس: تلفن
موضوع داستان: شماره‌ی 175 به باجه‌ی... (این عبارت باید در داستان بیاید)
موضوع تصویرگری: کلاغ یا پرنده‌ی دیگر
موضوع گزارش: از مدرسه تا خانه
* * *
آثارتان را به نشانى «تهران،‌ صندوق پستى: 5446-19395» براى هفته‌نامه‌ى ، پست کنید.